Teşkilat Bilgi Sistemi

Günümüz dünyasında sivil toplum kuruluşları ve gönüllü-üye esasıyla hareket eden oluşumların etki çemberlerinin genişlediğini pek çok alanda görmek mümkün. Bunların başında siyasi partiler, dernekler, vakıflar, odalar, birlikler ve tüm sivil toplum kuruluşları gelmektedir. Çeşitli amaçlar doğrultusunda gelişim gösteren bu oluşumlar, genellikle gönüllülük esasıyla hareket ederler. Bu kapsamda gönüllü ve üye sayıları kimilerinde binleri hatta milyonları aşabilmektedir. Sosyolojik olarak bakıldığında sayı arttıkça eşgüdümlü hareket etme kabiliyetinin yavaşladığı ve kuruluş içindeki haberleşmenin giderek bozulduğu gözlemlenir.  Paragon Teknoloji olarak, üzerinde uzun yıllar çalışarak kusursuza yakın bir şekilde ortaya çıkardığımız Teşkilat Bilgi Sistemi bu konuda etkili çözüm sağlıyor. Sunduğu modüller, kolay kullanım, internet tabanlı erişim ve akıllı özellikleriyle bu tip oluşumlar için hedeflenen yönetim modelini en doğru şekilde sunuyor.

İçeriğine göz attığımızda ana başlıklarıyla;

  • Üye Yönetimi
  • Gönüllü Yönetimi
  • Akıllı Yetki Modülü
  • Teşkilat İçi Bilgi Sistemi
  • Eğitim Modülü
  • Etkinlik Modülü
  • Saha Yönetimi Modülü
  • Seçim Sistemi
  • Raporlamalar ve Analizler
  • Mobil Uygulamalar

Ana başlıklarını sıraladığımız bu sistemin içeriği oldukça derin ve kapsamlı, bu sayede milyonları kapsayan bir yönetim modeli sunmaktadır.  Sistem içinde yer alan seçim sistemi ile bir oda ya da birlik içindeki seçim tüm aşamaları gerçekleşebildiği gibi, aynı zamanda ülkemizde gerçekleşen genel veya mahalli seçimlerinde tüm aşamaları kusursuz bir şekilde yönetilmektedir. Sistemlerimiz ilgili tüm devlet kurumlarıyla (Yargıtay, Nüfus Vatandaşlık İşleri, Yüksek Seçim Kurulu, ilgili oda birlikleri vb.) entegre olarak çalışmaktadır. Ürünlerimiz uzun yıllardır Türkiye’de ve dünyada pek çok kurum ve kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Lizbon Cad. No: 33/4-5 Aşağı Öveçler Çankaya / Ankara