Etkileşim ya da sık kullanıldığı adıyla interaktivite, son yıllarda hayatımızda sıkça duyulan, güncel ve önemli teknolojik konular olarak gündemimize oturmuştur.  Yazılım sektörü, 2009 yılından bu yana ‘kritik sektör’ olarak konumlandırılmış ve bilişsel süreçlerde fark yaratmak amacıyla, etkileşimli yazılımlar, simülatörlerle de desteklenerek bu işin son evresinde yerini almıştır.

Bilinene yakın, ama biraz daha geliştirilmiş bir ifadeyle, etkileşimli yazılım, bir senaryo çerçevesinde, süreçlerin, amaca uygun özel olarak üretilmiş araçlar üzerinde (tepkisel hale getirilmiş ekranlar , zemin ve duvar gibi  yansıtma yüzeyleri, simülatörler gibi) belirlenen amaçlar doğrultusunda oluşturulan sanal ortamlarda yaşatılmasıdır. Bu yüzden etkileşimli yazılımlar yapay zeka ile desteklenirler. Buradan da anlaşılacağı gibi, aslında konu, yazılımdan daha ziyade yazılımla çalışan  bir ortam çözümüdür. Bu ortam bir senaryoyu, senaryonun üzerinde yaşatılacağı simülatör gibi ekipmanları ve yapay zeka ile zenginleştirilmiş bir yazılımı kapsar.

Burada kastedildiği anlamda yapay zeka, talep edilen ve önceden belirlenen ihtiyaçlara göre, etkileşimli ortamın hangi etkiye karşı hangi tepkiyi sergileyeceğini belirleyen sistemsel yaklaşımı anlatır. Sadece teknolojik değil, sosyal bir takım örgülerle de sağlamlaştırılmış, bir mantık çerçevesinde, belirlenen tüm/seçilmiş ihtimaller dahilinde, etkileşimli ortam unsurlarının tetikleyici faktörlerini ve devamında ki süreçleri organize eder.

Etkileşimli Çözümlerimiz

 • Eğitim odaklı uygulamalar
 • Kültür varlıklarını koruma ve sergileme uygulamaları
 • Sanatsal uygulamalar
 • Dijitalleştirme çözümleri
 • Sunum ve eğlence sektörü uygulamaları
 • Felaket önleme çözümleri
 • Savunma sanayii uygulamaları

Örnek vermek gerekirse; bu çözümlerle isterseniz bir tarihi eseri, incelenmesi ve sergilenmesi için, dijital ortamlarda sergileyebilir; isterseniz de savunma sanayi ile ilgili herhangi bir süreci ya da simülasyonu canlandırabilirsiniz. Kullanım aralığı çok geniştir.

Etkileşimli ortam senaryoları gerçeğe en yakın şekilde, konusunda son derece deneyimli mühendislerimiz, teknik personelimiz ve akademik danışmanlarımız tarafından hazırlanır.

Hizmet Verilen Sektörler

 • Müzeler
 • Eğitim kurumları
 • Ulaştırma hizmeti veren kurum ve kuruluşlar
 • Tarımsal alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlar
 • Taşıma hizmeti veren kurum ve kuruluşlar
 • Savunma sanayii kurum ve kuruluşları
 • Acil durum ve felaket önleme hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar
 • Belediyeler